ERVARINGEN

“In een tijd van groei lag de focus op interne samenwerking. Dankzij snelle analyse, directe communicatie, een open en toegankelijke houding, het leggen van verbanden en een frisse blik is er meer structuur gekomen in het gedrag binnen mijn bedrijf.”

“De doelen die ik mij had gesteld, waren dankzij de snelle analyse en heldere feedback in één sessie gerealiseerd. Een tweede sessie heb ik kunnen benutten om aan dat behaalde resultaat meer diepte te geven.”

verander en verbeter met klimop advies

“Inzichten waar ik ook naast mijn werk veel aan zal hebben. Geïnteresseerd, inlevend.”

“Coaching die op je op een persoonlijke en down-to-earth wijze laat kijken naar je functioneren. Dankzij de prettige sessie kwam ik erachter wat het probleem achter mijn initiële vraag was. Praktisch, concreet en werk gerelateerd en toepasbaar.”