NU

Komt er een organisatieverandering aan? Kan de samenwerking onderling beter of anders? Ligt jouw expertise op een ander gebied en overweeg je een switch? Hoe kom je dichtbij jezelf?

Elke verandering vraagt om lef – Klimop Advies biedt grip en geeft houvast.
Neem contact op om je doel te bereiken.

Grip en houvast

WAT NOG MEER?

30 minuten Koopavond-consult op donderdagavond.

Wandel-coaching onder alle weersomstandigheden.

Training geven in communicatieve vaardigheden.
(daar komt het toch altijd weer op neer!)

Pittige gespreksleiding e/o verslaglegging bij
vergaderingen, discussies of events.

Intervisie begeleiding van professionals.

Trainings-acteren